АНАЛИЗИ НА НАТУРАЛЕН ПЧЕЛЕН МЕД ОТ БИОРА

ВИСОКОКАЧЕСТВЕН МЕД, 100 % НАТУРАЛЕН ПРОДУКТ, 100 % НАТУРАЛЕН ПЧЕЛЕН МЕД

Тези надписи се харесват много.  Изписани са почти на всеки буркан пчелен мед в магазините, но колко от меда е наистина НАТУРАЛЕН и наистина КАЧЕСТВЕН?

Доказателство за натуралността, качеството и съдържанието на меда е единствено лабораторното изпитване.

Мед с лоши показатели е само подсладител.

Всяка пратка ние изпращаме с етикет, декларация за съответстие и касов бон/фактура. Нашите потребители знаят ясно от къде идва медът им и кой гарантира за неговото качество!
Сертификати и анализи изпращаме заверени с подпис и печат при поискване и изпращане на пратки извън България.
Ние заставаме смело зад всяко бурканче и всяка тенекия и гарантираме за високото качесто!
Лилия Райкова 0882962644

Представяме ви лабораторните анализи на натураления пчелен мед от пчелин Биора.

Всяка партида пчелен мед с марката БИОРА е придружена с подробни анализи от лабораториите на Българската агенция по безопасност на храните.

Меда с марка БИОРА е лабораторно доказан висококачествен пчелен мед добит от собствения пчелин на БИОРА в местност Припека до Природен Парк Русенски Лом.

За ценителителите на натурални продукти и за потребителите на качествени стоки от България сме анализирали нашите лабораторни резултати.

Ние от семейството на БИОРА сме ценители на истинския мед на пчелите – качествен и натурален.

Мед БЕЗ компромиси, БЕЗ примеси, БЕЗ добавки, БЕЗ прегряване, БЕЗ пастьоризиране!

Ето показателите, които дават информация за натуралността, фалшифицирането и условията на съхраняване и нагряване на пчелния мед.

ДИАСТАЗНА АКТИВНОСТ

ЛИПОВ МЕД – резултат от изпитването: 14.2

БИЛКОВ МЕД многоцветен – резултат от изпитването: 12.8

По БДС диастазното число трябва да е по-високо от 8. За акациевия мед са характерни по-ниски стойности.

Непреработван пчелен мед с диастазно число по-ниско от 9 се счита за некачествен.

Отсъствието на диастаза в меда показва, че медът е силно загряван, съхраняван продължително време, фалшифициран или смесен с глюкозо-фруктозен сироп.

ВОДНО СЪДЪРЖАНИЕ

ЛИПОВ МЕД – резултат от изпитването: 18.6

БИЛКОВ МЕД многоцветен – резултат от изпитването: 17.6

В качествения мед водното съдържание е от 16 до 20%.

Установено е, че мед с по-високо от 20% водно съдържание или така нареченият ”незрял мед” се вкисва бързо.

 ЗАХАРОЗА

ЛИПОВ МЕД – резултат от изпитването: 2.8

БИЛКОВ МЕД многоцветен – резултат от изпитването: 2.2

По БДС стойностите трябва да са под 5.

Захарозата в полифлорния пчелен мед е средно 1.4, а в монофлорни видове мед е от 4 до 8.

Повишеният процент на захароза (над 8) е сигнал за некачественост и доказателство, че медът е получен по неестествен път.

 РЕДУЦИРАЩИ ЗАХАРИ

ЛИПОВ МЕД – резултат от изпитването: 73.9

БИЛКОВ МЕД многоцветен – резултат от изпитването: 76.1

Количеството редуциращи захари – предимно глюкоза и фруктоза в полифлорния пчелен мед варират от 70-71 до 80-81 % при средна стойност – 73,5 %.

По БДС стойностите на редуцираните захари за нектарните видове трябва да са над 68.
Редуцираните захари са критерий за качеството на пчелния мед.

 ХМФ (ХидроксиМетилФурфурол)

ЛИПОВ МЕД – резултат от изпитването: 1.6

БИЛКОВ МЕД многоцветен – резултат от изпитването: 1.4

По БДС стойността на ХМФ не трябва да е повече от 40.

ХМФ се смята за вредно за здравето на човек вещество, но е естествена съставка на меда, която трябва да се подържа във възможно най-ниски стойности.

Количеството на ХМФ се увеличава при нагряване, при продължително съхраняване и при добавяне към меда на инвертна захар.

ПОЛЕНОВ АНАЛИЗ

Анализира се процентното съдържание на прашеца от различните растения

Съгласно БДС за да се приеме медът за монофлорен, т.е. произхождащ от определено растение, поленът от това растение трябва да е не по-малко от 40 % от общото количество полен.

За акациев и липов мед долната граница е 30 %, а за лавандулов е 15 %.

Липовият мед от пчелина на Биора е с поленово съдържание на липа 75.2+/-3.9. Това е една от най-високите концентрации за липов мед. Това прави меда ни уникален и го превръща от храна в лек. Лечебните свойства на липата са всеизвестни!

Билковият мед от пчелина на Биора е с разнородно поленово съдържание

Защо меда на БИОРА е специална селекция?

Всеки мед е специален! Знаете ли, че липовият мед от два пчелина се различава, дори и да е определен като липов? Никога меда не е 100 % от едно растение. Пчеличките успяват да селектират своите медове. Меда от два съседни кошера дори се различава по поленов състав. Дали даден мед е липов или акациев доказва само поленовия анализ.

Благодарение на Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология ние имаме „рецептата“ на нашите специални селекции.

Медовете на Биора са доказано висококачествени и натурални. Те носят полезните и лечебни свойства на богатството от растенията в местностите на Защитена Зона Ломовете и Природен Парк Русенски Лом.
По данни на МЗХ на територията на парка са разпространени над 700 вида висши растения. 325 вида от тях са лечебни съгласно хорологичния атлас на лечебните растения в България. Е не всички са посетени от нашите пчелички, разбира се 😉

В този анализ на резултатите от изпитването на пчелен мед от Пчелин на БИОРА са използвани данни от:
  • ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ НА ПЧЕЛЕН МЕД от пчелин на БИОРА – извършен от БАБХ / ЦЛВСЕЕ – София
  • ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ НА ПЧЕЛЕН МЕД от пчелин на БИОРА – извършен от БАБХ / ЦЛВСЕЕ – София
  • „Съвременни изисквания при получаване, преработка, реализация и изследване на пчелния мед, пчелния прашец и другите пчелни продукти“ – Доц. д-р Динко Христов Динков д.в.м.
  • www.aktivnipotrebiteli.bg/тест на пчелен мед
  • www.bg.honeypedia.info
  • www.bg.wikipedia.org
С етикети ,,,,,