Биора – пчелен натурален мед Две могили течен и захаросан мед