Натурален пчелен мед БИОРА от собствен пчелин в Природен парк Русенски лом, акация, липа, билки. (24)