Пчелин Биора – натурален пчелен мед. Акация и пролетни билки в Природен Парк Русенски Лом (7)