1.5 Натурален пчелен мед от пчелин Биора. Акациев маед, билков мед, пролетни билки. (1)