3 Натурален пчелен мед от пчелин Биора. Акациев маед, билков мед, пролетни билки. Кошери в пчелна ферма Биора